Meetings / Հանդիպումներ

8aa406429e1a45e2dd2664a1ff4336e8-0
deb55f4c8f33968ef45eabcf1a3b4d08-1

1ad0f3989e6d0d673175b68b1c6d4bf6-0

1ad0f3989e6d0d673175b68b1c6d4bf6-1

00de13530e332509b27621848183fe45-0

00de13530e332509b27621848183fe45-1

f3d1fb6f029107f4e5dcaf38cd237321-0

f3d1fb6f029107f4e5dcaf38cd237321-1

a8de80e0897a6de13d42b073e38b8775-0

a8de80e0897a6de13d42b073e38b8775-1

Page_00001

Page_00002

Page_00001

Page_00002

92542ed7da3ceb63bfdf1e6aa328a09a-0

92542ed7da3ceb63bfdf1e6aa328a09a-1
ed7b8173c118359317a99f9fc1f11edf-0

ed7b8173c118359317a99f9fc1f11edf-1

HANDIPUM

 

Օրգանական գյուղատնտեսության ուսումնական ձեռնարկի շնորհանդեսը
Launch of the Training Manual on Organic Agriculture

1

1+
3
3+
Արարատ և Գեղարքունիք մարզերի հանդիպում ֆերմերների հետ

1

2

 

UNEPGEF “Enhancing livelihoods in rural communities of Armenia through mainstreaming and strengthening agricultural biodiversity conservation and utilization”project
Ararat – Gegharkunik
Marketing
Ֆերմերների Համար Վերապատրաստման Նյութեր
Վերապատրաստման նյութեր

 

03 04 02 01 012 011 010 09 08 07 06 05013014