Guidlines / Ուղեցույցներ

ՏԱՆՁԻ, ԽՆՁՈՐԻ, ՍԱԼՈՐԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Guidelines on Pear, Apple, Plum varieties and their cultivation-ARM

 

ԾԻՐԱՆԻ, ԽԱՂՈՂԻ, ՈՍՊԻ ԵՎ ՉԻՉԽԱՆԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Guidelines on Apricot, Grape, Lentils and Sea Buckthorn Cultivation-ARM

 

ԳԵՆԵՏԻԿ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈւՆՔՈւՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՕԳՈւՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Guidelines on Genetic Resource Utilization and ABS issues-ARM

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱ
Agrobiological characteristics of plants as an object of conservation and use

 

ԲՈւՍԱԲՈւԾՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Crop Industry Guideline

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՎԱՅՐԻ ՈւՏԵԼԻ ԲՈւՅՍԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Study on Wild edible plants and their use in Armenia-ARM

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՒ ՕՐԱՑՈւՅՑ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈւՐԴՆԵՐ
Calendar of Agronomy Practices and Useful Tips-ARM

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ «ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ 
Policy Brief “Review of agrobiodiversity conservation policy in Armenia”-ARM

 

ԿԵՆԱՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՆՈւՄ ՄՇԱԿԱԲՈւՅՍԵՐԻ ՎԱՅՐԻ ՑԵՂԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈւՍՈւՄՆԱՍԻՐՈւՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈւՄ 
Studying and summarizing the range of plant’s wild relatives in the national biodiversity plan

 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Guidelines on Certification of Organic Agricultural Products-ARM

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ ՎԱՅՐԻ ՄՇԱԿԱԲՈւՅՍԵՐԻ ՑԵՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Reference book on conservation and cultivation of CWR in Armenia-ARM