Guidlines / Ուղեցույցներ

ՏԱՆՁԵՆԻ, ԽՆՁՈՐԵՆԻ, ՍԱԼՈՐԵՆԻ
Pear trees, Apple trees, Plum trees

 

ԾԻՐԱՆԻ, ԽԱՂՈՂԻ, ՈՍՊԻ ԵՎ ՉԻՉԽԱՆԻ ՈւՑԵՑՈւՅՑ
Guideline on apricot, grape, lentils and sea buckthorn

 

ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Genetic resource utilization guideline

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱ
Agrobiological characteristics of plants as an object of conservation and use

 

ԲՈւՍԱԲՈւԾՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Crop Industry Guideline

 

ՎԱՅՐԻ ԲՈւՅՍԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ
Wild plants and their use

 

 ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
 Agricultural works

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԲՈւՅՍԵՐԻ ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՛՛in-situ-on-farm՛՛ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆԸ
Agricultural and food plants biodiversity ՛՛in-situ-on-farm՛՛ conservation

 

ԿԵՆԱՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՆՈւՄ ՄՇԱԿԱԲՈւՅՍԵՐԻ ՎԱՅՐԻ ՑԵՂԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈւՍՈւՄՆԱՍԻՐՈւՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈւՄ 
Studying and summarizing the range of plant’s wild relatives in the national biodiversity plan

 

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍԵՏԻՖԻԿԱՑՈւՄ
Guidelines on certification for biodiversity-friendly food products.

 

ՄՇԱԿԱԲՈւՅՍԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈւ ՈւՂԵՑՈւՅՑ 
A guideline in selecting and cultivating crops