ԳԵՆԵՏԻԿ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈւՆՔՈւՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՕԳՈւՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈւՂԵՑՈւՅՑ Guidelines on Genetic Resource Utilization and ABS issues-ARM

ԳԵՆԵՏԻԿ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈւՆՔՈւՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՕԳՈւՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈւՂԵՑՈւՅՑ Guidelines on Genetic Resource Utilization and ABS issues-ARM