Publications / Հրապարակումներ

ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆ
 Local policy analysis based on the maintenance and use of agrobiodiversity

 

ԱՐԱԳ ՇՈւԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈւՄ
Rapid Market Appraisal

 

ԱԼՅՈւՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

Flour types and their uses

 

ԱՆՏԱՌԸ ՈՐՊԵՍ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ
Forest as an ecosystem

 

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԱՀԱՌՈւՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈւՄ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈւՄ
Identification and support of forest guards for the improvement of joint forest management

 

ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈւԹՅՈւՆԸ
The State Strategy for the Conservation of Genetic Diversity

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆ
Analysis of the national biodiversity conservation and use policy

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐՆ Ու ՌԱԶՄԱՎԱՐՈւԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Agricultural priorities and key issues in the strategy

 

ԿՈՆ, ՆԿԱՐԱԳԻՐ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄ
Conifer one description and use

 

ՀԱՏԱՊՏՈւՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՅՈւԹԵՐ
Training materials about berries

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԼԱՎԱԳՈւՅՆ ՓՈՐՁԸ
The best harvesting practices of the main crops

 

ՀՀ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ
Agrarian policy of RA

 

ՀՀ ԿԱՐՄԻՐ ԳՐՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԲՈւՅՍԵՐ
Red Book plants of RA

 

ՀՀ-ՈւՄ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱԶԴԵՑՈւԹՅՈւՆԸ ԲՈւՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՎՐԱ
Environment pollution impacts on flora and fauna in Armenia

 

ՊԳԲԳՌ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱԿՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈւԹՅՈւՆԸ
ITPGRFA legislative framework and policy strategy

 

ՋԵՐՄՈՑՆԵՐՈւՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ
Positive and negative aspects of greenhouse products

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ
Groundwater conservation and utilization

 

ՎԱՅՐԻ ՈւՏԵԼԻ ԲՈւՅՍԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
Wild eatable plants export opportunities

 

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՐԱԳ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՁԵՎԱՉԱՓԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Rapid Market Appraisal of priority crops for Organic Production

 

ԽԱՂՈՂԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ («ԱՐԱԳ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՁԵՎԱՉԱՓԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)
Grape Market Intelligence Fact Sheet (Format for results of Rapid Market Appraisal)

 

ԾԻՐԱՆԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ («ԱՐԱԳ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՁԵՎԱՉԱՓԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)
Apricot Market Intelligence Fact Sheet (Format for results of Rapid Market Appraisal)

 

ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ («ԱՐԱԳ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՁԵՎԱՉԱՓԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)
Berries Market Intelligence Fact Sheet (Format for results of Rapid Market Appraisal)

 

ՈՍՊԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ («ԱՐԱԳ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՁԵՎԱՉԱՓԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)
 Lentils Market Intelligence Fact Sheet (Format for results of Rapid Market Appraisal)

 

ՉԻՉԽԱՆԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ («ԱՐԱԳ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՁԵՎԱՉԱՓԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)
Sea Buckthorn Market Intelligence Fact Sheet (Format for results of Rapid Market Appraisal)

 

ԱԿԱՑԻԱ
Acacia

 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆԻ ԴԱՇՏԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՈւՂԻՆԵՐԸ
The ways of restoring the degraded lands of Ararat Valley

 

ԳԵՂԱՐՔՈւՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈւՄ ԿԱՂԱՄԲԻ ԵՎ ՍԽՏՈՐԻ ՄՇԱԿՈւԹՅՈւՆԸ, ՇԱՀՈւԹԱԲԵՐՈւԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ Ու ԻՐԱՑՈւՄԸ
Cabbage and garlic cultivation in Gegharkunik region, profitability datas and sales

 

ԿԱՆԱՆՑ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈւԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈւԹՅՈւՆԸ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ
The importance of women’s involvement in horticulture

 

ԿՏԱՎԱՏ
Flax (Linseed)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ԹԶԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԸ
Types of fig growing in Armenia and the need of preservation

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ԽՆՁՈՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԸ 
Types of apple growing in Armenia and the need of preservation

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ԾԻՐԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԸ
Types of apricot growing in Armenia and the need of preservation

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ԿԵՌԱՍԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԸ
Types of cherry growing in Armenia and the need of preservation

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ՆՌԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԸ
Types of pomegranate growing in Armenia and the need of preservation

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ՏԱՆՁԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԸ
Types of pear growing in Armenia and the need of preservation

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐԳԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՋԵՄԵՐԻ ԵՎ ՄՈւՐԱԲԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
The technology of making jams and preserves from armenian fruits

 

ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐՈԿԱՅԱՆՆԵՐ
Hydroelectric power stations

 

ՀՆԴԿԱՁԱՎԱՐ
Buckwheat

 

ՀՈՂԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԼԱՎԱԳՈւՅՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
Land rehabilitation best international experience and technologies

 

ՈԼՈՌ
Peas

 

ՈւՆԱԲԻ
Ziziphus jujuba

 

ՈՍՊ
Lentil

 

ՉԻՉԽԱՆ
Sea buckthorn (Hippophae)

 

ՍՅՈւՆԻՔԻ, ԱՐԱՐԱՏԻ ԵՎ ԳԵՂԱՐՔՈւՆԻՔԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ԿԼԻՄԱՆ ԵՎ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆԸ
Climate and agriculture in Syunik, Ararat and Gegharkunik regions

 

ՎԱՅՐԻ ԲՈւՅՍԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈւՄԸ ՍՆՆԴԻ ՄԵՋ
Useful properties of wild plants and their usage in food

 

ՎԱՅՐԻ ՀԱՏԱՊՏՈւՂՆԵՐԻՑ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈւՄ
Preparation of alcoholic drinks from wild berries

 

ՎԱՅՐԻ ՄՇԱԿԱԲՈւՅՍԵՐԻ ՀԱՎԱՔԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՎ ԹԹՈւՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
Wild crops harvesting and the technology of making pickles

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲԱՑԵՐՆ Ու ԼՐԱՑՈւՄՆԵՐԸ ՍՅՈւՆԻՔԻ ԵՎ ԳԵՂԱՐՔՈւՆԻՔԻ ՄԱՐԶԵՐՈւՄ
Political gaps and supplements in Syunik and Gegharkunik regions

 

ԺԵՆԳՅԱԼՈՎ ՀԱՑ
Zhingyalov Hats

 

ՄԱՐԶԵՐՈւՄ ԱԳՐՈԿ. ԼԱՎԱԳՈւՅՆ ՓՈՐՁԸ
Agrobiodiversity best practice in regions

 

ԱԳՐՈԿ. ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆԸ ԵՎ ՕԳՏ. ՈՐՊԵՍ ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
Agrobiodiversity conservation and use for food security

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈւՄՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ
Agrobiodiversity conservation and use

 

ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ
Use of new technologies in gardening

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ԵՎ ԳԵՂԱՔՈւՆԻՔԻ ՄԱՐԶԵՐ
Ararat and Gegharkunik regions

 

ԱԳՐՈՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ
Agro-political topics

 

ՇԱՄՊԻՆԻՈՆ
Champinion

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈւԹՅՈւՆԸ
Importance of genetic banks development in Armenia

 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱԿՈւՄԲՆԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈւ ԴԵՐՆ Ու ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ
Role of community clubs establishment

 

ԻՆՉՊԵՍ ՆԵՐԳՐԱՎՎԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ԱԿՈւՄԲՆԵՐՈւՄ
How to involve the youth and women in community clubs

 

ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈւՄ
Agrobiodiversity conservation and use

 

ԱՅԳԻՆԵՐ ԵՎ ՋԵՐՄՈՑՆԵՐ
Gardens and greenhouses

 

ԳՅՈւՂՄԹԵՐՔԻ ԱՐԺԵՇՂԹԱ
Agrifood value chain

 

ՖԵՐՄԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՅՈւԹԵՐ
Training materials for farmers

 

ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւՄԸ
Protection of land resources

 

ԻՆՉՊԵՍ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԸ
How to improve the marketing of Agrobiological food

 

ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ
Agrobiological food marketing

 

ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈւՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈւՄ
How to involve community residents in decision-making

 

ՀՈՂԵՐԻ ԿԱՅՈւՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐ
Sustainable land use and protection activities

 

ՍՊԱՌՄԱՆ ՇՈւԿԱՆԵՐԻ ՀԱՐԱՃՈւՆ ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇՈւԿԱՆԵՐԻՆ
Globalization of markets and integration of Armenia to international markets

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐ
Agricultural cooperations

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈւԹՅԱՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎԱՑՈւՄ
Intensification of agricultural production

 

ԳՅՈւՂՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ
Agrifood marketing

 

ՄԵՂՈւՆԵՐ ԵՎ ՄԵՂՎԱԲՈւԾՈւԹՅՈւՆ
Bees and beekeeping

 

ԳՅՈւՂԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Guidline for agricultural activities

 

ՎԱՅՐԻ ԲՈՒՅՍԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ
Wild crops and their use

 

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ
Agrarian Policy

 

ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈւՄ
Agrobiodiversity Conservation

 

ԱՅԳԻՆԵՐ ԵՎ ՋԵՐՄՈՑՆԵՐ
Gardens and Greenhouses

 

ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՈՌՈԳՈւՄ
Irrigation of Gardens

 

ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՈՌՈԳՈւՄ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ
Irrigation of Gardens with Help of New Technologies

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈւՅՍԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆԸ
Crops Adaptation in Ararat Region

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԿԼԻՄԱՆ
Climate of Ararat Region

 

ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՄՇԱԿՈւԹՅՈւՆԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈւՄ 
Vegetable Cultivation in the regions of RA

 

ԲՈւՅՍԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ
Crops Adaptation to Environement

 

ԲՈւՅՍԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆԸ ՏԵՂԱՆՔԻՆ
Crops Adaptation to the Location

 

ԳԵՂԱՐՔՈւՆԻՔ-ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԵՐ
Gegharkhunik and Ararat Regions

 

ԳԵՂԱՐՔՈւՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
Gegharkhunik Region

 

ԳՅՈւՂՄԹԵՐՔԻ ԱՐԺԵՇՂԹԱ
Value Chain for Agrifood

 

ԳՅՈւՂՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ
Marketing of Agricultural Products

 

ԴԵՂԱԲՈւՅՍԵՐ
Herbs

 

ԹԵՅ, ԲՆԱԿԱՆ ՀՅՈՒԹ, ՀԱՄԵՄՈւՆՔՆԵՐ
Teas, Juices and Condiments

 

ԽԵԼԱՄԻՏ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈւՆ
Climate Smart Agriculture

 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Community Ecomomiy Training Measures

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐԸ
Community Resident`s Rights

 

ՀԱՄԵՄՈւՆՔՆԵՐ
Condiments

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿԼԻՄԱՆ
Climate of RA

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄԸ
Armenian Agricultural Products and Export

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄՈւՆՔՆԵՐ
Armenian Condiments

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՑԱԲՈւԼԿԵՂԵՆ
Backery products in Armenia

 

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Agricultural Description of RA Regions

 

ՀՀ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈւԹՅՈՒՆ
RA Cartography

 

ՀՈՂԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈւՄ
Soil Restoration

 

ՀՈՂԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈւՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈւՄ
Soil restoration and Technology Application

 

ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ
New Technologies Application for Gardening

 

ՉՐԵՐ ԵՎ ՀՅՈւԹԵՐ
Dried Fruits and Juices

 

ՖԵՐՄԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՅՈւԹԵՐ
Training Materials for Farmers

 

ԱԳՐՈԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈւԹՅՈւՆԸ ՄԵՂՎԱԲՈւԾՈւԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈւՄ 
The importance of agroforestry for beekeeping

 

ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ ԵՎ ՄԵՂՄ ԱՑՈւՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՈՉ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈւՄ
Adaptation and mitigation in unfavorable environmental conditions

 

ԱՅԳԵԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ 
Gardening

 

ԲՆԱԿՉՈւԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈւՑԻՉՆԵՐԻ (ԱՐԱԿԱՆ, ԻԳԱԿԱՆ) ԲՈւՅՍԵՐԻ, ՈւՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅՈւՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ 
Choice and use of plants and foodstuffs among population (male and female)

 

ԲՈւՅՍԵՐԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈւՄ 
Plants in the environment

 

ԲՈւՅՍԵՐԻ ԱՃԵԼԱՎԱՅՐԻ ԿՈՐՈւՍՏ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՈւՄ 
Loss of plant’s areas and resettlement

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈւՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ
The ways of agricultureal development in Armenia

 

ԻՆՉՊԵՍ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ 
How to improve agrobiological products marketing

 

ԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ 
Viticulture

 

ԾՆԵԲԵԿ, ԾՆԵԲԵԿԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆՈւՄ
Asparagus. Asparagus cultivation opportunities in farms

 

ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈւՄ ՉՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈւԹՅՈւՆԸ 
The importance of fruit drying activity in project sites

 

ՀԱՄԱՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԿ ՄԻՏՈւՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈւԹՅՈւՆԸ ՊԱՐԵՆԻ ՎՐԱ
Global demographic trends and their effects on food

 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈւԹՅՈւՆԸ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈւՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈւՄ
Community residents involvement in decision-making in agriculture

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆՈՒՄ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ԱԿՈւՄԲՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԸ
The necessity of farm clubs establishment in the Republic of Armenia

 

ՀԱՏԱՊՏՈւՂՆԵՐ 
Berries

 

ՀՈՂԵՐԻ ՊՏՂԱԲԵՐՈւԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈւՄ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 
Improvement of soil fertility for gardening

 

ՊԱՐԵՆԻ, ՍՆՆԴԱՌՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
The Millennium Development Goals of Food, Nutrition and Agriculture

 

ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻՈւԹՅՈւՆԻՑ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ՝ ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ ԲՈւՅՍԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆԸ ՏԵՂԱՆՔԻՆ
Suggest plant adaptation to the sites, based on soil fertility and climatic conditions

 

ՊԻՍՏԱԿ
Pistachio

 

ՎԱՅՐԻ ՊՏՂԱՏՈւ ԾԱՌԵՐ ԵՎ ԹՓՈւՏՆԵՐ 
Wild fruit trees and bushes

 

ՎԱՅՐԻ ՑՈՐԵՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈւԹՅՈւՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ
Importance of Wild Wheat Conservation in Armenia

 

ՕՐԵԳԱՆՈ
Oregano

 

ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՈՌՈԳՈՒՄ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼԱԳԻԱՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
Garden irrigation with new technologies

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈւՅՍԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆԸ
Plants adaptation of Ararat marz

 

ԲՈւՅՍԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅՈւՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ
Plants uses and selection

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Agricultural production storage modes

 

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈւՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅՍՏԱՆՈւՄ
Agricultural development roads in Armenia

 

ԳՅՈւՂՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ
Marketing of agricultural products

 

ԿԱՆԱՑ ՆԵՐԳՐԱՎՈւՄԸ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈւՄ
Involvement of women into farming activities

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՀԱՄԱՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Global Climate Change and Agrobiodiversity Issues

 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈւՄ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՋԱԿՑՈւՄ
Cooperative creation and intensive gardens support

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆՈՒՄ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ԱԿՈւՄԲՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԸ
The necessity of establishing farm clubs in the Republic of Armenia

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՑԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Types of Armenian breads

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈւՂԱՏՆՏՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐՆ Ու ԱՐՏԱՀԱՆՈւՄԸ
Armenian agricultural production and export

 

ՀՀ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈւՆԸ
The necessity of Expansion of Intensive garden territories

 

ՀՈՂԵՐԻ ՊՏՂԱԲԵՐՈւԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈւՄ
Improvement of soil fertility

 

ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻՈւԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈւՄ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ
Enhancement of soil fertility in gardening

 

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Marketing in agriculture

 

ՄԵՂՎԱԲՈւԾՈւԹՅԱՆ ԴԵՐՆ Ու ՆՇԱՆԱԿՈւԹՀՈւՆԸ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆՈւՄ
The role and importance of beekeeping in agriculture

 

ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ
Use of new technologies in gardening

 

ՈւՂԵՑՈւՅՑ ԲՈւՍԱԲՈւԾՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈւՄ
Guide on Horticulture sphere

 

ՉՐԵՐ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Dry fruits, uses and methods of preparation

 

ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆ ԱՇԽԱՐՀՈւՄ
STATUS OF NATURAL GAS RESOURCES FOR FOOD AND NEIGHBORHOODS WORLDWIDE

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՅՈւԹ ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Information materials for high officials

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՅՈւԹԵՐ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Information materials about greenhouses

 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔԻ ՍԵՏԻՖԻԿԱՑՈւՄ
Organic products certification

 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈւ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈւՄ
Discovering certification requirements for organic production