ԲՆԱԿՉՈւԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈւՑԻՉՆԵՐԻ (ԱՐԱԿԱՆ, ԻԳԱԿԱՆ) ԲՈւՅՍԵՐԻ, ՈւՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅՈւՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ – Choice and use of plants and foodstuffs among population (male and female)

ԲՆԱԿՉՈւԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈւՑԻՉՆԵՐԻ (ԱՐԱԿԱՆ, ԻԳԱԿԱՆ) ԲՈւՅՍԵՐԻ, ՈւՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅՈւՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ - Choice and use of plants and foodstuffs among population (male and female)